Města a jejich atraktivita se neustále proměňují. Z průmyslových center se stávají periferie a ty se časem mění v žádané lokality pro bydlení i podnikání. Přerod periferie v sebevědomé město je dlouhodobý a komplikovaný proces, který vyžaduje jasnou vizi, dobré plánování a v neposlední řadě finance. Jak mohou česká města se svými omezenými zdroji nasměrovat rozvoj udržitelným směrem? Dokáží přilákat investory a nastavit transparentní pravidla pro realizaci nových projektů? Prověřených postupů k transformaci spících lokalit v nová centra najdeme v zahraničí mnoho. Lze ale zahraniční přístupy aplikovat do české reality? Odpovědi nejen na tyto otázky bude hledat pátý ročník konference Brownfieldy 2023 na Kladně.

Na programu konference pracujeme.

Stáhněte si sborník příspěvků, které zazněly na konferenci Brownfieldy 2022 v Ostravě. Najdete v něm inspirativní case studies i podrobnosti k dotačním titulům zaměřeným na brownfieldy.

Organizátoři

Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest

Hlavní partner

Hlavní mediální partner

Mediální partneři