prezentace řečníků

Jan Světlík

podnikatel, autor vize Dolních Vítkovic

Generální ředitel a majitel skupiny Cylinders Holding, světového výrobce ocelových lahví a nádob se sídlem v ČR. Je také hlavním akcionářem společnosti Vítkovice, které v roce 2003 připadla povinnost postarat se o budoucnost národní kulturní památky Vysokých pecí Vítkovických železáren a brownfieldu Dolní Vítkovice. Díky odvážné vizi se někdejší bezútěšný prostor proměnil na centrum vzdělávání, kreativity a umění. Dolní Vítkovice rozvíjí science centrum a koncept Education Art, na kterém úzce spolupracují Galerie Gong a Světlík Art Foundation. 

Tomáš Míček

Managing Director,  P3 Logistic Parks

Tomáš Míček má 20 let zkušeností v oblasti realit a developmentu. V minulosti pracoval ve společnosti Prologis Czech Republic nebo ve společnosti TK Development. Během své profesní dráhy získal řadu praktických a odborných zkušeností, které od roku 2010 uplatňuje v P3, kde se věnuje především akvizicím a také dalšímu rozvoji průmyslových parků patřících do portfolia společnosti. Od roku 2014 pracuje na pozici ředitele P3 pro Českou republiku a je zodpovědný za rozvoj a vedení společnosti P3 v rámci ČR. 

Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora, město Ostrava

Zuzana Bajgarová má na starost investice a územní rozvoj města. Za klíčové považuje využití volných ploch a konverzi nevyužívaných budov, které umožňují zahuštění stávající sídelní struktury polycentrické Ostravy před rozšiřováním za hranice stávajícího města. Aktuálně se zabývá lokalitou dostavby proluk v centrální části města, rozvojovými plochami při ulicích Polská, Středoškolská či pod Žofínkou mezi Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic. Zároveň podporuje aktivní spolupráci s privátním sektorem Vede strategické investiční projekty města, jako jsou např. výstavba nového koncertního sálu nebo rekonstrukce historických městských jatek.

David Kotek

architekt, PROJEKTSTUDIO

David Kotek spoluzaložil v roce 2006 vlastní ateliér PROJEKTSTUDIO. Za svou práci získal řadu ocenění. Jedním z nich je i 1. místo Stavba MS kraje 2013 za administrativní budovu Concept House nebo cena nejlepší dům MS kraje 2019 za rekonstrukci a přístavbu Historického mlýna. V současnosti se David Kotek podílí na rekonstrukci architektonicky významné administrativní budovy Černá perla v Ostravě-Porubě. Už od roku 2020 se spolu s Tomášem Míčkem podílí na projektu z oblasti průmyslového developmentu v Dolní oblasti Vítkovic, což byla pro něj výzva, které se velmi rád chopil. A jak sám řekl: "Naší ambicí je zde svým způsobem dotvořit město."

David Petr

ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest

Studia absolvoval na ČVUT v Praze se specializací na dopravní inženýrství a městský urbanismus. Následně se z role konzultanta podílel na přípravě několika významných tuzemských i zahraničních projektů. Získané zkušenosti z praxe se v současnosti snaží využít z pozice ředitele podnikatelských nemovitostí v CzechInvestu, kde pomáhá jak investorům přicházejícím do České republiky, tak municipalitám s jejich development projekty. Speciálně se zaměřuje na brownfieldy a jejich nové využití.

Kevin Mofid

Head of EMEA Industrial and Logistics Research, Savills UK

Kevin je ředitelem oddělení průzkumu trhu společnosti Savills se zaměřením na oblast průmyslových a logistických trhů v regionu EMEA. Specializuje se na tematické a trendové průzkumy, s aplikaci problémů "ze života" na logistiku a průmyslové nemovitosti. Příkladem je průlomová studie ve spolupráci s British Property Foundation, která prosazuje pružnější systém plánování splňující potřeby průmyslového a logistického sektoru. Kevin je členem Industrial Agents Society, CILT, IPF a bývalým předsedou Society of Property Researchers.

Jan Andrejco

technický ředitel projektového oddělení, Panattoni

Jan Andrejco má za sebou 20 let zkušeností v průmyslu v České republice a Slovensku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem více než 800 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Zaměřuje se zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a v posledních letech jeho velkým tématem je revitalizace brownfieldů.

Panattoni je součástí Panattoni Development Company, která je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 48 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila celkem více než 14 milionů m2 moderních průmyslových prostor.  

David Vais

developer a CEO, Logport

David stojí za vznikem společnosti Logport Development s.r.o. ve které taktéž zastává roli výkonného ředitele. Cílem Logportu je rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu pomocí komerčních zón zaměřených na distribuci, výrobu, obchod a služby. Tyto komerční zóny jsou umísťované zejména na brownfieldech a technický standard je zaměřen na využívání obnovitelných zdrojů energie. David se pohybuje v oblasti průmyslového developmentu od roku 2013, Působil ve společnostech Cushman & Wakefield, CTP a JLL. V roce 2018 založil společnost Logport Development s.r.o., ve které je od začátku roku 2020 aktivní.

Olga Kaizar

advokátka, Deloitte Legal

Olga Kaizar je senior manažerkou v Deloitte Legal a členkou týmu real estate s více než 18 lety zkušeností v oblasti nemovitostního práva. Olga se zaměřuje především na poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních nemovitostních transakcí a developerských projektů. Před působením v Deloitte Legal poskytovala právní podporu přední středoevropské nemovitostní a investiční skupině, zejména v oblasti mezinárodních M&A transakcí a financování.

Jiří Staš

vedoucí rozvojových projektů, MSID

Absolvent Vysoké školy Báňské se zaměřením na průmysl a životní prostředí. Po působení ve státní správě, korporacích a vlastních podnikatelských aktivitách se od roku 2019 věnuje rozvojovým projektům v Moravskoslezském kraji ve společnosti MSID. Především pak projektu POHO 2030, který je komplexní transformační program pohornické oblasti Karvinska. Území, které je z velké míry brownfieldem dvousetleté těžby černého uhlí.

diskutující

Tomáš Kadeřábek

ředitel Asociace developerů

Tomáš Kadeřábek již více než 20 let pracuje v oboru řízení investiční výstavby. Účastnil se přípravy a realizace celé řady projektů, které zahrnovaly obchodní, kancelářské, bytové i další funkce. Působil ve významných developerských společnostech, jeho činností bylo jak projektové řízení, tak i působení ve vedení společností. Od roku 2006 pracuje Tomáš Kadeřábek jako nezávislý expert v oboru řízení investiční výstavby a účastní se řady projektů. Od roku 2015 působí též jako ředitel Asociace developerů, z.s.

Kateřina Kubizňáková

zakladatelka konference Brownfieldy

Problematikou brownfieldů se zabývá více než 15 let. Do konce roku 2019 pracovala ve státní agentuře CzechInvest, kde zajišťovala možnosti financování a spolupodílela se na vytvoření Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR. V soukromém sektoru působila v belgické společnosti PSR Brownfield Developers, kde řešila ekologicky znečištěné lokality. Dnes se věnuje brownfieldovým projektům z pozice konzultanta, pomáhá soukromým subjektům i obcím při rozjezdu projektů na brownfieldech. Je organizátorkou konference Brownfieldy. 

Tomáš Ctibor

zakladatel a výkonný ředitel 4ct

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti 4ct, multidisciplinární platformy zaměřené na plánování projektů a poskytování inovativních a kvalitních služeb v oblasti rozvoje a transformace měst a regionů, a to jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. V současné době se 4ct podílí také na mezinárodní spolupráci na několika rozsáhlých transformačních projektech. Tomáš se specializuje na analýzu, přípravu, nastavení, koordinaci procesů a řízení rozvojových projektů, hledání nových udržitelných strategií a řešení, které umožňují efektivní komunikaci mezi všemi příslušnými zainteresovanými stranami. 

Filip Ovčačík

Advance Energo

Zaměřuje se na energeticky úsporné projekty, jak nově budované, tak rekonstrukce stávajících objektů a komplexů. V minulosti pracoval pro GGC Energy nebo ČEZ ESCO. Pomáhal rozvíjet komplexní energetické projekty se zaručenou úsporou ve veřejné sféře v celé ČR. Nyní působí ve společnosti Advance Energo, kde jeho cílem je transformovat společnost z pozice úspěšné, leč interní energetické společnosti, na silnou a dynamickou společnost schopnou úspěšně realizovat komplexní energetická řešení a nabídnout tak své služby širšímu portfoliu klientů z oblasti jak soukromého, tak veřejného sektoru.

Petr Očko

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Petr Očko, v současnosti náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za digitalizaci a inovace, je vysokým českým veřejným činitelem a předním odborníkem na informační ekonomiku, evropskou integraci a přilehlé oblasti. Peter začal svou kariéru v úspěšném českém start-upu Globe Internet a byl aktivní v soukromém i veřejném sektoru. Rozsáhle se podílel na různých projektech souvisejících s EU. Působil jako generální ředitel agentury CzechInvest a předseda Technologické agentury ČR. Petr věří v inovace a potenciál České republiky patřit ke globálním lídrům v oblasti průmyslu 4.0 a digitálních inovativních řešeních zaměřených na člověka.

Hana Sotoniaková

právnička a konzultantka, Frank Bold Advokáti

Hana Sotoniaková se v advokátní kanceláři Frank Bold Advokáti věnuje především udržitelnému developmentu a moderní energetice. Na těchto tématech spolupracuje jak s řadou samospráv, tak se soukromými investory. Vztahy s klienty a partnery rozvíjí v Moravskoslezském kraji. 

Jiří Novotný

starosta Trojanovic

Jiří Novotný spravuje odpovědně a hospodárně obec Trojanovice. Na pozici starosty, kterým je od roku 2006, vybudoval z Trojanovic ekonomicky soběstačnou a prosperující obec. Na urbanosticko-architektonickém řešení pro obecní projekty spolupracuje více než 15 let s architektem Kamilem Mrvou. Je iniciátorem projektu CÉRKA, který představuje revitalizaci areálu dolu Frenštát na vzorovou smart village. Je zakladatelem iniciativy Naše Beskydy, jejímž cílem je chránit krajinu před těžaři. 

Petr Lešek

architekt, Projektil architekti

Spoluzakladatel a partner ateliéru Projektil architekti, který stojí za řadou veřejných i soukromých staveb a prostorů. Razí týmovou práci se zapojením kvalitních techniků, designérů a výtvarníků. Dbají na úspornost a užitnost budov a prostorů. Působí jako místopředseda představenstva České komory architektů. Od roku 2011 je členem pracovní skupiny Soutěže ČKA a od roku 2021 předsedou pracovní skupiny Udržitelnost ČKA. Za ČKA se též věnuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, tématu SmartCities a Politice architektury. 

Zdeněk Karásek

zmocněnec hejtmana MSK

Zdeněk Karásek je zmocněncem hejtmana Moravskoslezského kraje pro RESTART a iniciativu Uhelné regiony v transformaci. Má na starost koordinaci krajských aktivit v přípravě na využití Operačního programu Spravedlivá transformace.  Jeho profesní profil zahrnuje strategické poradenství zaměřené na rozvoj regionů a měst a dále na rozvoj lidí se specifickým zaměřením na měkké kompetence, na organizační kulturu podporující harmonizaci výkonu a vztahů, na rozvoj inovačních ekosystémů a na partnerství klíčových aktérů regionálního rozvoje. Zdeněk je facilitátorem jednání, která dávají dohromady různé partnery a pomáhá jim hledat společnou strategii a akční plány k její realizaci. 

Michal Tesař

odborník na PPP projekty, NEWTON Business Development

Spoluzakladatel a partner poradenské firmy NEWTON Business Development, a.s.. Více než 20 let se zabývá investičním poradenstvím. Specializuje se na PPP projekty, koncese a zapojení soukromých partnerů do realizací veřejných služeb. Hlavní důraz klade na konkrétní projekty, a to zejména na municipální úrovni. Je také ředitelem Pandion Partners, mezinárodní sítě poradců při fúzích a akvizicích.

Jan Hana

vedoucí oddělení brownfields, MPO ČR

Jan Hana pracuje jako vedoucí oddělení brownfields na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Náplní agendy tohoto oddělení je podpora brownfields pro podnikatelské využití. Dříve pracoval u soukromých developerů a následně v agentuře CzechInvest jako projektový manažer průmyslových areálů.

Radana Leisner Kratochvílová

Ministerstvo životního prostředí

V současné době je ředitelkou odboru podpory přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku na Ministerstvu životního prostředí ČR. Zabývá se implementací Fondu spravedlivé transformace se zaměřením na sociální, ekonomické a environmentální dopady přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. 

Anna Michalčáková

analytička, Frank Bold 

V expertní skupině Frank Bold působí v týmu Odpovědné energie. Věnuje se komunitní energetice a emisním povolenkám. Jako člen koordinačního týmu Unie komunitní energetiky se zaměřuje na dotace a komunikaci tématu navenek. Za klíčové považuje urychlené přijetí legislativy, která upraví fungování energetických společenství a poskytne stabilní rámec pro jejich rozvoj.

Oldřich Mužík

Státní fond životního prostředí

Má 8 let zkušeností s dotačními programy ve Státním fondu životního prostředí. V současnosti působí v pozici vedoucího oddělení pro Modernizační a Inovační fond, kde má na starosti nastavení programů podpory zejména pro modernizaci české energetiky a zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, budovách a dopravě. Dříve pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde se věnoval především projektům zaměřeným na energetické využití biomasy.

Jiří Stich

Leon Taurus

Jiří se po většinu svého profesního života pohyboval v manažerských pozicích nadnárodních ICT společností a věnoval se smart konceptům pro energetiku a municipality. Před pěti lety založil společnost Leon Taurus s.r.o. - butikovou poradenskou společnost, která má ambici poskytovat svým zákazníkům full servis v oblastech business poradenství, dotačního managementu, transferu inovací, administrace veřejných zakázek a dalších služeb. Více jak 3 roky se věnuje tématu energetických komunit a rozvoji PPA projektů v České republice.