Program

Program

čtvrtek 16. 6. 2022 - 9:30 - 17:00

the main program 10:30 - 15.15 will be simultaneously translated into English

9:30 - 10:30 Registrace a snídaně

10:30 - 10:45 Zahájení konference a úvodní slova

10:45 - 11:35 Ostrava: probíhající a plánované projekty

Pohled města, investora a developera na rozvoj ostravských brownfieldů. Centrální část města mezi Dolními Vítkovicemi a Karolinou již brzy projde zásadní proměnou. Jak na plánování území spolupracuje město a soukromí investoři? A panuje shoda na budoucím rozvoji?

Nový směr Ostravy, Zuzana Bajgarová, město Ostrava

 • Ostrava má jasnou strategii, jak se rozvíjet a být funkčním i architektonicky zajímavým městem. Zásadní je dostavba historického centra trpícího řadou proluk, realizace ambiciózních nadčasových projektů, které budou impulsem pro stavby soukromých investorů, a podpora vzniku nových městských čtvrtí. Brownfieldy v tomto ohledu hrají velmi významnou roli. Jednou z klíčových rozvojových ploch přímo uprostřed města je území Pod Žofinkou. Město společně s vlastníky nemovitostí připravuje podmínky k jeho proměně v moderní čtvrť pro bydlení, služby a administrativu. Není však jedinou. Další území, například v části Hrušov, již svou novou funkci nalezla a slouží průmyslu, či na intenzivní zapojení do organismu města teprve čekají.

Historie a budoucnost vítkovických brownfieldů, Jan Světlík, Cylinders Holding

 • Realizované projekty ve Vítkovicích a ty, které na svou proměnu ještě čekají. Dolní oblast Vítkovic - Národní kulturní památka lákající návštěvníky z celé ČR; oblast Pod Žofinkou - propojení centra Ostravy s Vítkovicemi a bývalá halda Hrabůvka - budoucnost v podobě udržitelného životního stylu, který najdou obyvatelé vodíkové čtvrti.

Ostrava Central: Průmyslový development nové generace, Tomáš Míček, P3 Logistic Parks; David Kotek, Projektstudio

 • P3 Ostrava Central je příkladem developmentu s respektem ke svému okolí a skutečnou přidanou hodnotou pro město. Místu, kde před lety bývala surovinová skládka Vítkovických železáren, projekt vdechne nový život. Šedá oblast na mapě Ostravy se dočká svého naplnění v podobě moderní průmyslově-obchodní čtvrti. Developer si ke spolupráci přizval architekta Davida Kotka z Projektstudia s ambicí vytvořit návrh, který bude respektovat genia loci a okolní zástavbu, zároveň bude funkční pro byznys, a ještě k tomu umožní implementovat nové technologie.

11:35 - 12:15 Diskuse

Jan Světlík (Cylinders Holding); Zuzana Bajgarová (město Ostrava); Tomáš Míček (P3 Logistic Parks); Richard Nikischer (MMR); Tomáš Ctibor (4ct). Moderuje: Tomáš Kadeřábek (Asociace developerů)

12:15 - 13:15 Možnosti a limity rozvoje bývalých industriálních regionů

Moravskoslezský kraj dlouhodobě bojuje se svým průmyslovým dědictvím v podobě rozsáhlých brownfieldových ploch. Existují nástroje, jak rozvoj průmyslových regionů znovu nastartovat? A jak si v tomto ohledu vede Česká republika ve srovnání s jinými evropskými státy?

Mapování a analýza brownfieldů v ČR, David Petr, CzechInvest

 • Dobrá data a kvalitní mapování jednotlivých lokalit jsou základem nejen pro efektivní plánování nového využití brownfieldů, ale zároveň jsou nezbytné pro design veřejné podpory, bez které se velká část revitalizací neobejde. Kolik je v České republice brownfieldů a kde se nacházejí? Jaký mají jednotlivé lokality rozvojový potenciál? Co jsou nejčastější problémy v procesu revitalizace? Je stávající podpora ze strany státu efektivní a dostatečná, nebo by se měla nějak změnit? Data z Národní databáze brownfieldů, kterou od roku 2007 spravuje Agentura CzechInvest, skrývají odpověď nejenom na tyto otázky.

Rozvoj brownfieldů: cesta k otevření příležitostí pro víceúčelový development. Přístup Velké Británie, Kevin Mofid, Savills UK

přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena

 • Případová studie z Velké Británie, kde průmyslový development odemkl pozemky pro rezidenční i komerční development a nastartoval rozvoj celého území. Seznámení s ekonomickými, sociálními a environmentálními přínosy výstavby skladových budov.

Limity rozvoje brownfieldů v ČR a v Polsku z pohledu průmyslového developera, Jan Andrejco, Panattoni

 • Problematice brownfieldů se společnost Panattoni věnuje v ČR již 15 let. V Polsku dokonce již od roku 2005. Na základě bohatých praktických zkušeností představíme na příkladu reálných projektů problematiku výstavby průmyslových nemovitostí na brownfieldech. Zajímavý projekt, který poslouží jako příklad aktuální výstavby je budované robotické centrum Amazonu v lokalitě usazovacích nádrží bývalého cukrovaru v Kojetíně či znovuoživení brownfieldu po Škodě Ostrov.

13:15 - 14:15 Oběd

14:15 - 15:15 Průmyslový development v udržitelné éře

Udržitelnost a ESG jsou pojmy, které hýbou developmentem. Co přesně bude znamenat implementace ESG strategií pro rozvoj brownfieldů a jejich financování? A jak bude skutečně udržitelný průmyslový development vypadat?

Vliv ESG na financování projektů, Olga Kaizar, Deloitte

 • Jak dále co nejefektivněji financovat své nemovitostní portfolio a nepodlehnout tlaku "greenwashingu"? Proč je důležité nezapomenout na sociální složku ESG? A jsou zelené dluhopisy jen pro ty největší hráče na trhu?

Industriální parky v souladu s přírodou i komunitami, David Vais, Logport

 • Logport Development představí koncept svých obchodně-průmyslových parků s komplexním přístupem k ESG. Areály vytvoří zázemí pro klíčovou městskou infrastrukturu přednostně na revitalizovaných brownfieldech. Vznikají ve spolupráci s místními komunitami a budou postaveny v nejvyšším environmentálním standardu.

POHO 2030: rozvoj Pohornické krajiny Karvinska, Jiří Staš, MSID

 • Územní celek po staletí ovlivňovaný těžbou uhlí, a dnes místo s obrovským potenciálem má sloužit nadále lidem - s klidem a novou tváří. POHO se díky postupné a koncepční transformaci stává atraktivní oblastí, kam lidé jezdí za odpočinkem i zábavou. Oblastí, která láká investory a přitáhne i kapitál. POHO se stává místem pro realizaci inovativních projektů, které mu zajistí komplexní rozvoj, aplikaci chytrých řešení a prvků nové energetiky. A to vše v souladu s udržitelností.

15:15 - 15:45 Coffee break

15:45 - 17:00 Kulaté stoly

Odpolední program bude věnován diskuzím v užším kruhu nad tématy, která úspěšný rozvoj brownfieldů přímo ovlivňují.

Financování brownfieldových projektů

Revitalizace brownfieldů je nákladný a dlouhodobý proces. Pro municipality v podstatě neuchopitelný. Jak pomoci městům a obcím s financováním projektů poradí zástupce MŽP, MPO a Moravskoslezského kraje. Pohled na partnerské financování soukromého a veřejného sektoru přiblíží PPP projekty a globální pohled na aktuální financování real estate projektů vysvětlí zástupce bankovního sektoru.

 • Radana Kratochvílová, Ministerstvo životního prostředí - Fond pro spravedlivou transformaci
 • Jan Hana, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Národní fond obnovy
 • Michal Tesař, Newton Business Development - PPP projekty
 • Zdeněk Karásek, Moravskoslezský kraj - nastavování finančních nástrojů
 • Kateřina Kubizňáková

Spolupráce obce a soukromého investora

Ještě před několika lety se města a developeři často vzájemně vnímali jako nepřátelé. Dnes aktivně hledají cesty, jak se stát partnery, jejichž společným cílem je rozvoj území.

 • Hana Sotoniaková, Frank Bold Advokáti
 • Jiří Novotný, obec Trojanovice
 • Petr Lešek, Česká komora architektů
 • David Petr, CzechInvest
 • Zdeněk Soudný, Asociace developerů

Budoucnost energetiky

Jedna stránka udržitelných projektů je výstavba a druhá je jejich provoz. Jak nastavit nové inovativní, ale i stávající projekty z pohledu energetiky? Stane se z Moravskoslezského kraje vodíkové údolí ČR? O možnostech energetických řešení budou diskutovat zástupci státní správy se soukromým sektorem.

 • Filip Ovčačík, Advance Energo - Energy Performance Contracting a Design & Build: nástroje pro rozvoj brownfieldů
 • Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Oldřich Mužík, Státní fond životního prostředí - Financování energetiky z modernizačního fondu
 • Jiří Stich, Leon Taurus
 • Anna Michalčáková, Frank Bold - Unie komunitní energetiky

V průběhu dopoledne bude možné konzultovat možnosti dotační podpory a komerční využití brownfieldů se zástupci těchto institucí:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Státní fond podpory investic
 • agentura CzechInvest
 • Savills

Rezervovat konzultace lze přes aplikaci Eventee.