5. ročník konference o rozvoji brownfieldových lokalit v ČR

Více jak 250 účastníků

Přední zástupci státu, měst a investorů mezi hosty i řečníky

Periferie nebo sebevědomé město?

Města a jejich atraktivita se neustále proměňují. Z průmyslových center se stávají periferie a ty se časem mění v žádané lokality pro bydlení i podnikání. Přerod periferie v sebevědomé město je dlouhodobý a komplikovaný proces, který vyžaduje jasnou vizi, dobré plánování a v neposlední řadě finance. O tom všem bude pátý ročník konference Brownfieldy 2023 v Kladně. 

Program


9:00 - 9:15 Úvodní slovo


9:15 - 9:35 Současnost a budoucnost města Kladna

Potenciál rozvoje města Kladna v číslech a souvislostech pohledem zástupce města a soukromého developera. Jak funguje spolupráce města a investora a dokáže Kladno směrovat svůj územní rozvoj?

řečníci:

  • Jan Šulc, výkonný ředitel EBM Partner
  • Ondřej Rys, člen rady města Kladna pro oblast rozvoje města

9:35 - 10:15 Prezentace vybraných kladenských projektů


10:15 - 10:45 Diskuze: Infrastruktura jako nutný předpoklad pro rozvoj rozsáhlých lokalit


10:45 - 11:05 Coffee break


11:05 - 11:35 Creating Liveable Cities

Pohled světoznámého urbanistického studia na udržitelnost a kvalitu městského prostředí. Přístup k urbanismu a hledání konsenzu na podobě území.

  • Kristian Skovbakke Villadsen, Director and Associate Partner, Gehl Architects


11:35 - 12:00 Diskuze: Dokážeme plánovat a realizovat městské projekty, ve kterých se skutečně dobře žije?

Diskutující:

  • Tomáš Ctibor, 4ct
  • Jan Šulc, EBM
  • Jakub Matuška, město Břeclav

12:00 - 12:30 Coffee break


12:30 - 12:50 Průmysl a inovace jako katalyzátor rozvoje brownfieldů


12:50 - 13:15 Diskuze

Diskuze na téma přístupu státu a soukromého sektoru k rozvoji brownfieldů s jasnou vizí ekonomické udržitelnosti. Hledání a podpora inovativních řešení, která mohou pomoci regionům být dlouhodobě atraktivní a konkurenceschopné.


13:15 - 13:30 Coffee break


13:30 - 14:15 Závěrečná diskuze

Diskuze předních zástupců státu, měst a investorů - hlavních aktérů při transformaci brownfieldových lokalit, na téma potřeby systémových změn, které mohou nastartovat rozvoj komplikovaných území.

diskutující:

  • Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj
  • Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů
  • Petr Očko, pověřený ředitel agentury CzechInvest
  • Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR

14:30 - 17:00 Networking


16:30 - 17:30 Komentovaná prohlídka areálu Poldi Kladno


Další řečníci a diskutující budou brzy doplnění.

Stáhněte si sborník příspěvků, které zazněly na konferenci Brownfieldy 2022 v Ostravě. Najdete v něm inspirativní case studies i podrobnosti k dotačním titulům zaměřeným na brownfieldy.

Organizátoři

Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest