PRŮMYSL PATŘÍ NA BROWNFIELDY

Čtvrtý ročník konference Brownfieldy bude věnován průmyslovému developmentu v udržitelné éře. Představí problémy i úspěchy moravskoslezského regionu, jehož budoucnost je s rozvojem brownfieldů úzce spjatá. Přinese ty nejlepší příklady transformací z ČR i ze zahraničí a bude hledat řešení pro lokality, které na svou druhou šanci teprve čekají. Kdy jindy hledat společně odpovědi na otázky, jak rozvíjet dosluhující průmyslové regiony než teď, kdy se nejen konec uhlí pomalu stává realitou.

Stane se sílící tlak na udržitelnost výstavby skutečným impulsem pro rozvoj brownfieldů?

Jak se s nastupující Green Deal politikou změní dotace i celkový přístup státu k podpoře rozvoje brownfieldových lokalit?

Jsou města i investoři připraveni na nová pravidla pro financování projektů?

Celodenní program přinese přednášky a diskuze předních odborníků na development, průmysl, životní prostředí, finance a další. Nabídne interaktivní kulaté stoly pro širší diskuzi všech zúčastněných i exkurzi po lokalitách v okolí Ostravy. Zapojte se i vy.

Program 

čtvrtek 16. 6. 2022

the main program will be simultaneously translated into English

9:30 - 10:30 Registrace a snídaně

10:30 - 10:45 Zahájení konference a úvodní slova

10:45 - 11:35 Ostrava: probíhající a plánované projekty

Pohled města, investora a developera na rozvoj ostravských brownfieldů. Centrální část města mezi Dolními Vítkovicemi a Karolinou již brzy projde zásadní proměnou. Jak na plánování území spolupracuje město a soukromí investoři? A panuje shoda na budoucím rozvoji?

Nový směr Ostravy, Zuzana Bajgarová, město Ostrava

Historie a budoucnost vítkovických brownfieldů, Jan Světlík, Cylinders Holding

 • Realizované projekty ve Vítkovicích a ty, které na svou proměnu ještě čekají. Dolní oblast Vítkovic - Národní kulturní památka lákající návštěvníky z celé ČR; oblast Pod Žofinkou - propojení centra Ostravy s Vítkovicemi a bývalá halda Hrabůvka - budoucnost v podobě udržitelného životního stylu, který najdou obyvatelé vodíkové čtvrti.

Ostrava Central: Průmyslový development nové generace, Tomáš Míček, P3 Logistic Parks; David Kotek, Projektstudio

 • P3 Ostrava Central je příkladem developmentu s respektem ke svému okolí a skutečnou přidanou hodnotou pro město. Místu, kde před lety bývala surovinová skládka Vítkovických železáren, projekt vdechne nový život. Šedá oblast na mapě Ostravy se dočká svého naplnění v podobě moderní průmyslově-obchodní čtvrti. Developer si ke spolupráci přizval architekta Davida Kotka z Projektstudia s ambicí vytvořit návrh, který bude respektovat genia loci a okolní zástavbu, zároveň bude funkční pro byznys, a ještě k tomu umožní implementovat nové technologie.

11:35 - 12:15 Diskuse

Jan Světlík (Cylinders Holding); Zuzana Bajgarová (město Ostrava); Tomáš Míček (P3 Logistic Parks); Tomáš Ctibor (4ct). Moderuje: Tomáš Kadeřábek (Asociace developerů)

12:15 - 13:15 Možnosti a limity rozvoje bývalých industriálních regionů

Moravskoslezský kraj dlouhodobě bojuje se svým průmyslovým dědictvím v podobě rozsáhlých brownfieldových ploch. Existují nástroje, jak rozvoj dosluhujících průmyslových regionů znovu nastartovat? A jak si v tomto ohledu vede Česká republika ve srovnání s jinými evropskými státy?

Mapování a analýza brownfieldů v ČR, David Petr, CzechInvest

Rozvoj brownfieldů: cesta k otevření příležitostí pro víceúčelový development. Přístup Velké Británie, Kevin Mofid, Savills UK

 • Případová studie z Velké Británie, kde průmyslový development odemkl pozemky pro rezidenční i komerční development a nastartoval rozvoj celého území. Seznámení s ekonomickými, sociálními a environmentálními přínosy výstavby skladových budov.

Limity rozvoje brownfieldů v ČR a v Polsku z pohledu průmyslového developera, Jan Andrejco, Panattoni

 • Problematice brownfieldů se společnost Panattoni věnuje v ČR již 15 let. V Polsku dokonce již od roku 2005. Na základě bohatých praktických zkušeností představíme na příkladu reálných projektů problematiku výstavby průmyslových nemovitostí na brownfieldech. Zajímavý projekt, který poslouží jako příklad aktuální výstavby je budované robotické centrum Amazonu v lokalitě usazovacích nádrží bývalého cukrovaru v Kojetíně či znovuoživení brownfieldu po Škodě Ostrov.

13:15 - 14:15 Oběd

14:15 - 15:15 Průmyslový development v udržitelné éře

Udržitelnost a ESG jsou pojmy, které hýbou developmentem. Co přesně bude znamenat implementace ESG strategií pro rozvoj brownfieldů a jejich financování? A jak bude skutečně udržitelný průmyslový development vypadat?

Vliv ESG na financování projektů, Olga Kaizar, Deloitte

Industriální parky v souladu s přírodou i komunitami, David Vais, Logport

 • Logport Development představí koncept svých obchodně-průmyslových parků s komplexním přístupem k ESG. Areály vytvoří zázemí pro klíčovou městskou infrastrukturu přednostně na revitalizovaných brownfieldech. Vznikají ve spolupráci s místními komunitami a budou postaveny v nejvyšším environmentálním standardu.

POHO 2030: rozvoj Pohornické krajiny Karvinska, Jiří Staš, MSID

 • Územní celek po staletí ovlivňovaný těžbou uhlí, a dnes místo s obrovským potenciálem má sloužit nadále lidem - s klidem a novou tváří. POHO se díky postupné a koncepční transformaci stává atraktivní oblastí, kam lidé jezdí za odpočinkem i zábavou. Oblastí, která láká investory a přitáhne i kapitál. POHO se stává místem pro realizaci inovativních projektů, které mu zajistí komplexní rozvoj, aplikaci chytrých řešení a prvků nové energetiky. A to vše v souladu s udržitelností.

15:15 - 15:45 Coffee break

15:45 - 17:00 Kulaté stoly

Odpolední program bude věnován diskuzím v užším kruhu nad tématy, která úspěšný rozvoj brownfieldů přímo ovlivňují. 

Financování brownfieldových projektů

 • Radana Kratochvílová, Ministerstvo životního prostředí - Fond pro spravedlivou transformaci
 • Jan Hana, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Národní fond obnovy
 • Michal Tesař, Newton Business Development - PPP projekty
 • Zdeněk Karásek, Moravskoslezský kraj - nastavování finančních nástrojů

Spolupráce obce a soukromého investora

 • Hana Sotoniaková, Frank Bold Advokáti
 • Jiří Novotný, obec Trojanovice
 • Petr Lešek, Česká komora architektů
 • David Petr, CzechInvest

Udržitelné prvky developmentu

 • Filip Ovčačík, Advance Energo - Energy Performance Contracting a Design & Build: nástroje pro rozvoj brownfieldů


V průběhu celého dne bude možné konzultovat projekty a možnosti dotační podpory se zástupci těchto institucí:

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Evropská investiční banka

pátek 17. 6. 2022

9.00 - 14.00 Brownfield Trip

Součástí doprovodného programu konference bude komentovaný brownfield trip po vybraných lokalitách v Ostravě a jejím okolí. Exkurze začne v Dolních Vítkovicích na Bolt Tower, kde si účastníci prohlédnou lokality z vyhlídky vybudované na bývalé vysoké peci. Následovat bude přesun do pohornické krajiny, zkráceně POHO, mezi městy Havířov, Karviná a Orlová. Představeny zde budou plány na transformaci celého území. Trip bude zakončen obědem a prohlídkou nově otevřené galerie Plato, která sídlí v budově bývalých ostravských jatek.

Stáhněte si sborník odborných příspěvků z konference Brownfieldy 2021

konference Brownfieldy 2021 v Českém Krumlově

Organizátoři

Konference se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Děkujeme partnerům

Hlavní partner

Partneři

Odborný partner

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Pod záštitou